Conférence 27-28 mai 2015 Imprimer
Ecrit par Editor   
Mardi, 19 Mai 2015 18:49

Faculté de Droit, Université d'Ouest de Timişoara, Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara, Faculté de Droit - Université Savoie Mont Blanc, Chambéry (France), Association Capitant – Roumanie

Conférence internationale La reforme de la responsabilité civile – du desideratum à la réalité

Timişoara, 27-28 mai 2015

 

Comité d'organisation:

prof. Lucian Bercea, Faculté de Droit, Université d'Ouest de Timişoara

Florin I. Mangu, maître de conférences, Faculté de Droit, Université d'Ouest de Timişoara

M. Marius Șcheaua, Bareau de Bucarest

Comité scientifique:

prof. Philippe Brun, Faculté de Droit, Université Savoie Mont Blanc, Chambéry (France)

Elsa Burdin, maître de conférences, Faculté de Droit, Université Savoie Mont Blanc, Chambéry (France)

Johann Lebourg, maître de conférences, Faculté de Droit, Université Jean Moulin Lyon 3 (France)

Mircea Bob, maître de conférences, Faculté de Droit de l'Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca

Programme

Mercredi, le 27 mai

9h30-13h00

Modérateurs: Irina Sferdian, Mircea Bob, Codruta E. Guzei-Mangu

Philippe Brun, Les évolutions de la notion de préjudice réparable en droit français

Florina Popa, Perspectiva noului Cod civil român asupra prejudiciului, condiție esențială a răspunderii civile

Mircea Dan Bob, Comment les romains ont mis au point la responsabilité civile? Survol d'une expérience

Codruța E. Guzei – Mangu, Principiile prevenției și precauției - implicații în materia răspunderii civile

Florin I. Mangu, Voicu I. Pușcașu, Aspecte privind raportul dintre acțiunea civilă și acțiunea penală în situația în care fapta ilicită civilă constituie și infracțiune

Alexandra C. Muntean, Limitarea răspunderii prin constituirea maselor patrimoniale de afectaţiune

Adrian Tamba, Sergiu Golub, Garda sau paza în cadrul răspunderii delictuale pentru lucruri

Irina Sferdian, Corelația dintre principiul despăgubirii și răspunderea asigurătorului în asigurările de daune

George A. Ilie, Considerații asupra răspunderii civile în cazul dolului și al leziunii

14h00-18h00

Modérateurs: Lavinia M. Tec, Florin A. Moțiu, Marius Șcheaua

Elsa Burdin, Ski et responsabilité

Marius Șcheaua, Avalanșele nu sunt o fatalitate. Premieră în justiția română - studiu de caz

Flaminia F. Stârc-Meclejan, Repararea prejudiciului ecologic potrivit dispozițiilor Codului civil

Adina R. Motica, Răspunderea civilă în cazul ruperii logodnei

Lavinia M. Tec, Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice și răspunderea civilă

Florin A. Moțiu, Răspunderea mandatarului în cazul mandatului fără reprezentare

Sebastian Bodu, Răspunderea administratorilor societăților comerciale

Sergiu Golub, Răspunderea administratorilor față de terți. Drept comun - drept special

Sebastian Bodu, Răspunderea acționarilor pentru prejudiciul cauzat prin votul exprimat în AGA

 

Jeudi, le 28 mai

9h30-13h00

Modérateurs: Florin I. Mangu , Sergiu Golub, Florina Popa
Johann Lebourg, La responsabilité du fait des produits défectueux
Ionuț F. Popa, Evaziunea normelor răspunderii contractuale
Horia Țiț, Un Ianus substanțialo-procedural: executarea silită a obligațiilor
Radu I. Motica, Daniel O. Sabou, Stabilirea răspunderii în contractele de adeziune
Manuela I. Istrătoaie, Răspunderea donatorului în executarea contractului
Sergiu Stănilă, Răspunderea civilă pentru ţinerea defectuoasă a cărţii funciare
Cristian Clipa, Violeta Stratan, Răspunderea patrimonială a administrației pentru suprimarea serviciilor publice. Când, cum și de ce?
Oana A. Motica, Unele aspecte privind răspunderea civilă a notarului public
Alin S. Speriusi – Vlad, Răspunderea civilă prin prisma naturii drepturilor protejate în domeniul Proprietății intelectuale

 

LAST_UPDATED2